Obavještavamo tovljače svinja da je 7. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (NN 49/2021) objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se od 10. svibnja do 31. svibnja 2021. godine putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja, izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19«.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

  • Izjavu iz Priloga I. Pravilnika
  • presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba
  • ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima (obrazac objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama).

Detaljne informacije i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

Izvor: apprrr.hr