Župan Osječko – baranjske županije Ivan Anušić dana 29. prosinca 2021. godine potpisao je ugovore o privremenom sufinanciranju provedbe aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa u Mjeri M19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., i to s predstavnicima četiri LAG-a (Baranja, Karašica, Strossmayer i Vuka-Dunav), a ukupna vrijednost ugovora iznosi 400.000,00 kuna.

Za privremeno sufinanciranje prihvatljivih troškova LAG-u “Strossmayer” za provedbu sljedećih podmjera u okviru Mjere M19 LEADER: 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i 19.4. Tekući troškovi i animacija, dodijeljena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna.