U velikoj dvorani đakovačkog DVD-a danas su Sporazum o udruživanju TZG Đakova i jedinica lokalne samouprave s područja Đakovštine potpisali gradonačelnik Marin Mandarić i načelnici i načelnice devet okolnih općina. Naime, u veljači ove godine na inicijativu Turističkog vijeća TZG Đakova čiji je predsjednik gradonačelnik Marin Mandarić, upućen je, uz suglasnost općina: Satnica Đakovačka, Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, prijedlog projektnog udruživanja TZG Đakova s JLS područja Đakovštine.

U studenom 2020. godine Ministarstvo turizma i sporta izdalo je prethodnu suglasnost za navedeno udruživanje. Važno je napomenuti da je prijedlog udruživanja morao biti usuglašen s Turističkom zajednicom Osječko – baranjske županije, koja je ovaj prijedlog udruživanja prema Ministarstvu i poduprla. Nakon dobivene prethodne suglasnosti pristupilo se donošenju odluka od strane Turističkog vijeća TZG Đakova i Općinskih vijeća, koje su preduvjet sklapanja sporazuma.

Cilj Sporazuma je razvoj i oblikovanje područja Đakovštine u jedinstvenu, usklađenu i na tržištu afirmiranu destinaciju za cikloturizam i ostale outdoor proizvode.

Prema Master planu razvoja turizma Osječko-baranjske županije 2017. – 2025. i turističkom strukturiranju Osječko-baranjske županije, Đakovština ukupne površine 660 km², predstavlja zasebnu iskustvenu zonu u kojoj je kao drugi ključni proizvod naveden sport i rekreacija. Razvoj cikloturizma (outdoor / aktivni turizam) te povezivanje s općinama Đakovštine omogućit će turistički razvoj, itekako prirodno atraktivnog područja Grada Đakova i Đakovštine.

Grad Đakovo je turistički najjači segment ove destinacije koji od 2017. intenzivno radi na biciklističkim stazama na području Grada. Koordinator ovog programa / projekta je TZG Đakova. Koordinator se u tijeku trajanja programa/projekta može, sukladno dogovoru, mijenjati.

Uredbom o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu, propisuje se namjena i način raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice. Korisnici mogu dodijeljena sredstva koristiti za aktivnosti predviđene godišnjim programom rada ili sporazumom, a koje nisu mogli realizirati zbog problema nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Ovakvim oblikom udruživanja (neformalnim) korisnicima fonda raspodjeljuje se 30% sredstava.

Izvor: tzdjakovo.eu