Podrška u provedbi 6-mjesečnih poduzetničkih projekata.

Korisnici: timovi koji imaju ideju, lidera, plan, tim, poduzetnički način razmišljanja, razumiju i validirali su potrebu svojih kupaca

Metode rada: mentorstvo, bespovratna sredstva, promocija, mjerenje društvenog utjecaja

Rezultat: izgrađeni i kvalitativno validirani minimalno održivi proizvodi


Trajanje: 6 mjeseci + 3 mjeseca nakon provedbe projekte

Dinamika provedbe:  7 timova godišnje

Status: u provedbi. Prijave za novu generaciju otvaramo u studenom 2019.


Partneri: Philip Morris Zagreb d.o.o.WEB: POKRENINESTOSVOJE.HR

Kriteriji ACT Grupe za društvenog/impact poduzetnika: dugoročni pristup stvaranja pozitivne promjene. Sistematsko razmišljanje – utjecaj na ekosustav industrije/sektora u kojem djeluje; u rasponu od manjih inovacije do disrupcije sektora. Ekonomski + društveni ili ekološki ciljevi.

Izvor: act-grupa.hr