Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od tri milijuna kuna.

Započela je predaja zahtjeva za potpore zbog gubitka medonosnog potencijala, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede. 

Donesen je, naime, Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala.

Program potpore pčelarima, podsjećaju, ima za cilj sufinanciranje povećanih troškova nabave šećera za prihranu pčela uzrokovanih nepovoljnim meteorološkim prilikama i nedostatkom pčelinje paše zbog stradavanja medonosnog bilja, čime je zadan dodatni udarac već ionako oslabljenom sektoru pogođenom pandemijom COVID-19 te posljedicama razornog potresa u središnjem dijelu Hrvatske.

Na temelju prikupljenih preliminarnih podatka procijenjeni su gubici medonosnog potencijala od 80 do 100 posto. Pčelari su zbog navedenog bili primorani prihranjivati pčele što je uzrokovalo velike financijske troškove.

Tako će se putem Programa pčelarima sufinancirati realizirana nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2021. godine, a njegovom provedbom izravno će se utjecati na osiguranje brojnosti pčelinjih zajednica, nastavak daljnjeg uspješnog oprašivanja poljoprivrednih i samoniklih usjeva i na kontinuiranu proizvodnju pčelinjih proizvoda, a neizravno na vraćanje nazočnosti pčela na isto područje u svrhu očuvanja biološke raznolikosti.

Osigurano tri milijuna kuna

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od tri milijuna kuna.

Iznos potpore iz Programa određuje se proporcionalnom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa. Po korisniku se izračunava na temelju broja pčelinjih zajednica u stacionarnim i/ili selećim pčelinjacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu i iznosa stvarnog troška kupljenog šećera bez PDV-a, a najviše do iznosa od 20,00 kuna po pčelinoj zajednici.

“U slučaju da je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos po pčelinjoj zajednici od iznosa iz stavka 2. ovog članka, pripada mu potpora po opravdanom manjem iznosu“, pojašnjavaju iz APPRR-a.

Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a uz njega obvezno je priložiti jasno čitljivu presliku pravovaljanog originala plaćenih računa za kupljeni šećer za prihranu pčelinjih zajednica izdanih u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2021. godine.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog u stavku 5. ovoga članka smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

Izvor: agroklub.com