Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je e-savjetovanje vezano za temu Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je e-savjetovanje vezano za temu Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Kako navode, ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/19-04/186, Urbroj: 50301-25/14-19-2 od 02. travnja 2020. godine.

Cilj Programa je održavanje postojeće razine i povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Savjetovanje kao i sve infomacije možete pronaći ovdje

Mjere u provedbi programa za podsektore biljne proizvodnje su:

  • Mjera 1.: Potpora za proizvodnju voća
  • Mjera 2.: Potpora za proizvodnju povrća
  • Mjera 3.: Potpora za proizvodnju cvijeća
  • Mjera 4.: Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Korisnici potpora iz Programa moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika, pripadati kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.) te imati evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godinu.

Dodatno, za Mjeru 4, uz prethodno navedena tri uvjeta poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Korisnik potpore ne smije tijekom razdoblja trajanja Programa smanjivati proizvodne površine upisane u ARKOD te je dužan u 2021. godini zadržati ili povećati ukupne površine pod vrstama voća i povrća, cvijeća te poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za koje je ostvario potporu po ovom Programu.

Primarnim poljoprivrednim proizvođačima 53 milijuna kuna državne potpore

Mjere u provedbi programa za podsektore stočarske proizvodnje su:

  • Mjera 5.: Potpora u sektoru govedarstva: Podmjera 5.1.: Potpora za krave dojilje, Podmjera 5.2.: Potpora za krave u proizvodnji mlijeka
  • Mjera 6.: Potpora u sektoru svinjogojstva
  • Mjera 7.: Potpora u sektoru konjogojstva
  • Mjera 8.: Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva
  • Mjera 9.: Potpora u sektoru peradarstva: Podmjera 9.1.: Potpora za proizvodnju konzumnih jaja,  Podmjera 9.2.: Potpora za proizvodnju mesa peradi

Korisnici potpora iz ovoga Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana su u Upisnik poljoprivrednika, pripadaju kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.) i životinje za koje se ostvaruje potpora  moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Korisnik potpore ne smije tijekom razdoblja trajanja Programa smanjivati broj domaćih životinja te je dužan u 2021. godini zadržati ili povećati ukupan broj domaćih životinja na gospodarstvu za koje je ostvario potporu po ovom Programu.

Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 53.000.000 kuna.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2020.

Izvor: agroklub.com