Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) ove godine otvara natječaj za Nagradu za razvoj civilnog društva s temom “Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi”. Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje su usmjerene na podizanje razine osviještenosti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta, iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe, olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i promicanje europskih vrijednosti. Rok za prijavu je 7. rujna 2018.

Za Europski gospodarski i socijalni odbor (dalje u tekstu: “EGSO” ili “Odbor”) svrha Nagrade, koja se dodjeljuje jednom godišnje, jest nagraditi i potaknuti inicijative organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su znatno doprinijeli promicanju europskog identiteta i integracije.

Opći je cilj Nagrade podići razinu osviještenosti o doprinosu koji organizacije civilnog društva i/ili pojedinci mogu imati u stvaranju europskog identiteta i građanstva na način koji podupire zajedničke vrijednosti koje su temelj europske integracije.

U kontekstu Europske godine kulturne baštine 2018. u kojoj se obilježavaju bogatstvo i raznolikost kulturne baštine u Europi, EGSO ove godine otvara natječaj za Nagradu za razvoj civilnog društva s temom “Identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi”.

U duhu doprinosa Europske komisije sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. “Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet”, EGSO nastoji podići svijest o brojnosti i bogatstvu europskih identiteta ujedinjenih u raznolikosti, potaknuti vidljivost i razumijevanje utjecaja umjetnosti i kulture radi promicanja uključivih i kohezivnih društava te potaknuti održivost europskog projekta u budućnosti.

Poseban cilj Nagrade civilnog društva za 2018. je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na području EU-a i usmjerene su na podizanje razine osviještenosti o višeslojnosti i bogatstvu europskih identiteta, iskorištavanje punog potencijala kulturnog bogatstva Europe, olakšavanje pristupa europskoj kulturnoj baštini i promicanje europskih vrijednosti (poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava).

Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali čija provedba još nije započela do 7. rujna 2018. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti.

Kako bi mogle biti prijavljene, aktivnosti/inicijative moraju obuhvaćati barem jedno od sljedećih područja:

  • promicanje europskih vrijednosti (poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava) putem kulture;
  • promicanje poštovanja kulturne, vjerske i jezične raznolikosti te slobode umjetnosti kao europskih temeljnih prava;
  • promicanje prava na slobodu izražavanja, slobodu mirnog okupljanja te slobodu udruživanja na svim razinama;
  • podizanje razine osviještenosti o bogatstvu kulturne baštine Europe u širem smislu, tj. materijalne baštine (spomenici, građevine…) i nematerijalne baštine, i o njezinu utjecaju na suvremeno stvaralaštvo (izvedbena umjetnost, vizualna umjetnost, književnost, mediji itd.);
  • promicanje europskih vrijednosti i višeslojnog europskog identiteta kao temelja za razumijevanje, razmjenu i razvoj radi borbe protiv populističkih nastojanja, propagande i predrasuda;
  • olakšavanje i poticanje pristupa europskoj kulturnoj baštini za širu i raznolikiju javnost, uključujući digitalnim sredstvima, uklanjanjem fizičkih, društvenih ili kulturnih prepreka ili s pomoću aktivnosti razvoja publike, uzimajući u obzir osobe s posebnim potrebama;
  • prikazivanje važnosti kulturne baštine Europe radi poticanja osjećaja višeslojnog europskog identiteta, socijalne uključenosti i integracije, npr. s pomoću aktivnosti obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a posebno onih koje su usmjerene na djecu, mlade i građane starije dobi, lokalne zajednice i skupine u nepovoljnom položaju;
  • sprečavanje zlouporabe kulture kao sredstva za promicanje rasizma, radikalizma ili nacionalizma aktivnom usmjerenošću na raznolikost koja je svojstvena europskom identitetu i kulturnoj baštini Europe i na različita tumačenja te baštine;
  • podizanje razine osviještenosti o čitavom spektru kultura koje stoljećima i dan danas doprinose stvaranju višeslojnog europskog identiteta;
  • iskorištavanje kapaciteta kulture te međukulturnog i međureligijskog dijaloga s ciljem sprečavanja sukoba i poticanja pomirbe i stabilnosti među različitim zajednicama.

Tko se može prijaviti?

Sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.

Nagrada

Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Svečanost dodjele nagrada održat će se 13. prosinca 2018. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

* Detaljne informacije o nagradi, kao i pravilima natjecanja i prijavnica dostupni su na stranici EGSO-a na sljedećoj poveznici: www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

 

Izvor: www.odraz.hr