Udruga gradova i Hrvatski pravni centar u okviru projekta Gradovi za jednakost otvaraju prijave za promicanje i identificiranje dobrih praksi gradova na području jednakosti. Prijave su otvorene do 2. rujna 2019.

Indeks “Gradovi za jednakost” namijenjen je gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području promicanja jednakosti. On omogućava gradovima da procijene vlastiti učinak u ovom području i tako dijagnosticiraju razinu svoje postojeće prakse pomoću dvanaest pokazatelja. Ovi pokazatelji odnose se na način na koji grad unapređuje jednakost kroz svoje funkcije nositelja demokracije na lokalnoj razini, pružatelja javnih usluga i poslodavca, te kroz uključivanje građana.

Indeks se zasniva na upitniku za samoprocjenu, kojeg možete preuzeti na ovoj poveznici. U svakom od dvanaest indikatora opisane su tri moguće razine prakse grada u ovom području: ona gdje još nije bilo znatnijih pokušaja; ona gdje su načinjeni početni koraci i ostvarena određena razina prakse; te treća razina, koja znači da u gradu već postoji napredna praksa koja daje opipljive rezultate u području jednakosti. Grad će u odnosu na svaki od dvanaest indikatora sam odabrati onaj opis prakse koji najbolje opisuje njegovu vlastitu situaciju. Taj će odabir trebati potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Dostavljene ispunjene upitnike pregledat će i ocijeniti Odbor za nagradu, sastavljen od stručnjaka iz područja upravljanja gradovima i iz područja jednakosti. Nagradu “Gradovi za jednakost” će dobiti po tri najbolje ocijenjena grada u kategorijama velikih i malih gradova [sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi]. Osim spomenutih nagrada, Odbor za nagradu može dodijeliti i posebne nagrade za posebno istaknute primjere dobre prakse.

Svi gradovi koji budu sudjelovali u Indeksu dobit će digitalnu značku koju mogu istaknuti na svojim mrežnim stranicama i drugim elektronskim publikacijama i tako objaviti svoju uključenost.

Svaki grad koji bude sudjelovao u Indeksu dobit će i vlastite rezultate prikazane grafički, te informaciju o prosječnim rezultatima postignutima u okviru one kategorije gradova kojima pripadaju.  Tako će svaki grad koji bude sudjelovao u Indeksu moći ostvariti sljedeće prednosti:

  • Mogućnost dijagnosticiranja razine svoje postojeće prakse u području jednakosti;
  • Mogućnost usporedbe s drugim gradovima u RH;
  • Mogućnost dugoročnog praćenja vlastitog napretka;
  • Osnovu za izgradnju novih politika, programa i mjera;
  • Platformu za komuniciranje o ovim pitanjima unutar grada, s dionicima u zajednici i građanima;
  • Prepoznavanje grada kao predvodnika prakse u području jednakosti.

Što uvrstiti u prijavu

U Indeks želimo uključiti što više politika i praksi gradova koje su usmjerene unapređenju jednakosti među građanima. Upravo cilj unapređenja jednakosti jest ključna odlika koju ovdje tražimo: nije presudno da konkretna politika, praksa ili mjera bude doslovno definirana kao politika, praksa ili mjera usmjerena jednakosti, ali je važno da joj je svrha takva. One se mogu odnositi na sva područja nadležnosti i djelovanja grada, i na sve pojedinačne skupine građana na koje su usmjerene.

Općenito možemo reći da praksa gradova napreduje od pojedinačnih mjera ili projekata prema sve široj integraciji pitanja povezanih s jednakošću u većinu ili u sva područja djelovanja grada i prema uključivanju u javne politike pitanja važnih za ostvarivanje jednakih mogućnosti sve većeg broja građana i skupina građana. Također, ona napreduje od izdvojenih mjera ili projekata prema uključivanju ovih pitanja u procese upravljanja gradom, u proračun, strategije i planove. Osobito nas zanimaju primjeri u kojima su gradovi proveli analize ili proces planiranja, te moguće odredili prioritete svog djelovanja.

Radi lakšeg razumijevanja sadržaja prijave preporučujemo korištenje priručnika “Gradovi za jednakost”. Ako imate pitanja, ili vam budu potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja o bilo kojem aspektu sudjelovanje u Indeksu, slobodno se javite Heidi Eterović na adresu [email protected]

Već je spomenuto da grad sam ocjenjuje koju razinu prakse je postigao u odnosu na jednakost. Od grada se traži da tu svoju procjenu potkrijepi dokazima. Neki od primjera dokaza za svaku razinu i svaki indikator su navedeni i u priloženom upitniku za samoprocjenu. Međutim, grad može priložiti i svaki drugi dokumentarni dokaz za kojeg smatra da dobro ilustrira namjere, politiku i praksu grada u ovom području. To mogu biti izjave, odluke, mjere, protokoli, interni akti, stavke proračuna, projekti, akcijski planovi, strategije i slično. Njih možete priložiti u obliku poveznica na mrežna mjesta, ili odgovarajuće dokumente poslati u PDF obliku. Ako budete imali nedoumica oko dokaza, molimo vas da nam se i u tom slučaju slobodno obratite.

Gradovima ostavljamo dodatnu mogućnost i da detaljnije opišu neku svoju politiku, praksu ili mjeru u području jednakosti koju smatraju osobito uspješnom (Dodatak 1 Indeksa). Odbor za nagrade može odabrati neku od njih i dodijeliti joj posebno priznanje. Molimo vas da ispunite i evaluacijski upitnik (Dodatak 2 Indeksa), jer ćete nam tako pomoći poboljšati Indeks.

Kako dostaviti prijavu

Popunjene upitnike (s pratećom dokumentacijom i dokazima) možete dostaviti e-mailom na adresu [email protected] do 2. rujna 2019. Prijave pristigle do tog dana ocijenit će Odbor za nagradu te će ući u izbor za nagradu “Gradovi za jednakost”.

Izvor: udruga-gradova.hr