LAG ”Strossmayer” organizirao je tri Informativne radionice za 1. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”  koje su održane  27., 28. i 29. ožujka.

Radonice su održane u Drenju, Strizivojni i Smeljcima. Potencijalnim prijaviteljima predstavljen je LAG Natječaj koji je trenutno raspisan. Sudionici su se upoznali sa uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta, prihvatljivim aktivnostima, kriterijem odabira projekta, procedurama i načinom prijave te potrebnom dokumentacijom za LAG Natječaj, a koji se odnosi na „Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, ekonomske veličine od min 2.000 € do max 7.999 €, koji spadaju u rang mikro i malih poduzeća.

Nakon predstavljanja LAG Natječaja, potencijalni prijavitelji imali su mogućnost postavljati pitanja za sve nejasnoće vezane uz LAG Natječaj.