U ponedjeljak 20. lipnja 2022. godine održana je treća radionica u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a 2023-2027 LAG-a “Strossmayer” u prostorijama LAG-a “Strossmayer”.

Obavljene su konzultacije sa lokalnim dionicima na temu poljoprivreda u svrhu izrade nove LRS LAG-a 2023-2027.