Sinoć je u punoj dvorani Budimir održana redovna godišnja skupština LAG-a. Na skupštini su podnesena izvješća o radu u 2016. godini, a isto tako i financijsko izvješće kao i izvješće Nadzornog odbora. Sva Izvješća usvojena su jednoglasno. Predstavljen je i plan rada za 2017. godinu u kojoj nas očekuje puno posla.

Veseli nas što je skupštini prisustvovalo preko 80% članstva LAG-a što nam govori da je naše članstvo aktivno i zainteresirano za budući rad kao i predstojeće natječaje koji nam dolaze.

Skupštini se obratila i gđa. Mira Vuknić kao izaslanica Župana dr. sc. Vladimira Šišljagića te dala potporu daljnjem  radu, a preko Županije su osigurana sredstva u visini 100.000, 00 kuna za predfinanciranje LAG-a.