U utorak 07. lipnja 2022. godine održana je prva u nizu radionica u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a 2023-2027 LAG-a “Strossmayer” u prostorijama LAG-a “Strossmayer”.

Udruga S.T.E.M.N.A. održala je prezentaciju primjera dobre prakse vezanih uz koncept ,,pametna sela“, te su obavljene prve konzultacije s predstavnicima jed  inica lokalne samouprave u svrhu izrade nove LRS LAG-a 2023-2027.