1. i 2. listopada u sklopu Čepinskih suncokreta u Čepinu održan je  LAG Vašar na kojem su se promovirali kandidati za  oznaku kvalitete „Golden Panonian Quality“. „Golden Panonian Quality“ sustav kvalitete je rezultat projekta suradnje „Naše domaće“  kojeg provode LAG „Karašica“ kao nositelj projekta te partneri LAG „Strossmayer“, LAG „Baranja“ i LAG „Vuka-Dunav“.

Na LAG Vašaru sudjelovali su i kandidati za dodjelu oznake kvalitete s područja LAG-a „Strossmayer“.