Iz Ministarstva napominju da s početkom 2021. godine mljekomati i drugi samoposlužni uređaji moraju imati ugrađen softver i uređaj za fiskalizaciju koji omogućava razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Usvojen je Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije vrijedan 500 tisuća kuna, kojim će poljoprivrednici moći ostvariti do 5 tisuća kuna potpore za troškove potrebne nadogradnje svojih automata, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Napominju da s početkom 2021. godine mljekomati i drugi samoposlužni uređaji moraju imati ugrađen softver i uređaj za fiskalizaciju koji omogućava razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Kako podsjećaju, navedeno je prouzročilo probleme kod dijela poljoprivrednika radi generiranja otežanih tehničkih i financijskih uvjeta poslovanja zbog čega je donesen Program pomoći vlasnicima registriranih samoposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla u troškovima nadogradnje.

Korisnici ovoga Programa su oni koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog i za biljne proizvode u Upisnik subjekata i objekata u poslovanju hranom kojeg vodi Ministarstvo zdravstva.

“U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanji iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos”, naglašavaju.

Očekivani rezultat je zadržavanje rada samoposlužnih uređaja, kao dio kratkog lanca prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Zadruga ‘Proizvodi sela’: Fiskalizacija će ugasiti mljekomate trećine proizvođača

“Ovakvim izravnim načinom prodaje doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitku seoskog prostora te u konačnici pozitivnom učinku na ukupno nacionalno gospodarstvo“, zaključuju iz Ministarstva.

Izvor: agroklub.com