Lokalnoj akcijskoj grupi ”Strossmayer” odobren je projekt pod nazivom ”MLADI – BUDUĆNOST RURALNIH PODRUČJA“ koji je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu, raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom ostvarena je još jedna dobra suradnja s Općinom Viškovci koja nam je ujedno i partner na projektu.

Projekt će se provoditi na području Općine Viškovci u trajanju od 8 mjeseci. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su mladi starosne dobi od 18 do 30 godina. U projekt će se uključiti 20 osoba, od toga 10 ženskih osoba i 10 muških osoba. Područja djelovanja projekta prvenstveno su usmjerena na mlade osobe kako bi im se  omogućila bolja kvaliteta života u ruralnom području, odnosno informiranje, educiranje te osnaživanje mladih osoba.  Provedbom projekta mladi u ruralnom području imati će priliku za neformalno obrazovanje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, volontiranje te kulturni razvoj kako bi se smanjio jaz između ruralnih i urbanih sredina.

Projektom će se zaposliti jedna nezaposlena mlada ženska osoba što je i dodatna svrha ovoga projekta. Općina Viškovci osigurati će određeni novčani iznos za sufinanciranje vozačkog ispita i  osigurati će besplatni prostor za odvijanje aktivnosti.

Osnovni cilj projekta je mladim osobama omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena uključujući fizičku i socijalnu uključenost kroz razne edukacije, radionice i izlete. Kroz radionice koje su osmišljene pomoći će se mladima da ostvare svoje težnje i potaknuti ih da sudjeluju kao aktivni sudionici svog područja na način koji će ih ispunjavati i time ih odvratiti od svakodnevnice.

Ovim projektom se mladima pruža informiranje i educiranje o mogućnostima bavljenja poljoprivredom, seoskim turizmom i ostalim djelatnostima ruralnih područja s čime se želi osigurati njihovo zapošljavanje i ostanak u ruralnim područjima.