Dana 15. lipnja 2020. godine istekao je rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2020. godinu. U tijeku je rok za izmjene i dopune zahtjeva koji traje do 30. lipnja 2020. godine.

Poljoprivrednici koji nisu podnijeli Jedinstveni zahtjev u roku, svoj zahtjev mogu popuniti i podnijeti u roku za zakašnjele zahtjeve, i to najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.

Poljoprivrednici mogu:

  • elektronički popunjen i vlastoručno potpisan jedinstveni zahtjev dostaviti neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj su upisani u Upisnik poljoprivrednika, kao i do sada,
  • od ove godine mogu:
    • elektronički popuniti zahtjev putem AGRONET aplikacije, te ga potpisati i dostaviti elektroničkim putem, ukoliko posjeduju ePI (e-poljoprivrednu iskaznicu),
    • poljoprivrednici koji još ne posjeduju ePI, mogu elektronički popuniti zahtjev putem AGRONET aplikacije, te ga dostaviti elektroničkim putem bez potpisa uz upisivanje OIB-a nositelja/odgovorne osobe, a potpisani primjerak zahtjeva dostavit će naknadno u podružnice Agencije za plaćanja.

Zaprimljeno je gotovo 108 tisuća jedinstvenih zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu, što pokazuje odličan odaziv poljoprivrednika, bez obzira na pojavu bolesti COVID-19 i sve otežane okolnosti tijekom pandemije.

Pozitivan trend i velik broj zaprimljenih zahtjeva za potporu svakako je rezultat predanog rada Agencije za plaćanja i drugih partnerskih institucija te pravovremene isplate potpora putem predujma i dvije rate što našim korisnicima daje sigurnost i mogućnost lakšeg planiranja poljoprivrednih radova.

Izvor: https://www.apprrr.hr/