II. IZMJENA POZIVAPonovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ od 4. rujna 2018.

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. KK.04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum
  4. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum

Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte [email protected] odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

 

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), da sukladno točki 2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Uputa za prijavitelje, je dozvoljeno podnošenje samo jednog projektnog prijedloga po zgradi, odnosno svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.

Slijedom istog ukoliko je prijavitelj prethodno podnio projektni prijedlog za zgradu, a koji je još uvijek aktivan, tada je potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prvotnu prijavu. Ukoliko je prijavitelj uložio prigovor od kojeg želi odustati, tada je  potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prigovor.

 

INFORMATIVNE RADIONICE

S obzirom na novi rok za dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno organizira Informativne radionice. Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima.

Na radionicama će predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objasniti postupak prijave, a predstavnici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pojasnit će ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirat će mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.

Termini radionica u kolovozu:

  • 8. kolovoza 2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana
  • 22. kolovoza 2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana

Prijave se vrše isključivo putem OBRASCA PRIJAVE od 27. srpnja 2018.

 

PITANJA I ODGOVORI

Potencijalni prijavitelji moći će od 6. kolovoza 2018. ponovno kontinuirano postavljati pitanja vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva na adresu elektroničke pošte [email protected] najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr , http://efondovi.mrrfeu.hr  i www.mgipu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

VAŽNI ROKOVI

od 06.08.2018.              Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške FZOEU (od 9:00 h)

Mogućnost ponovnog podnošenja upita za pojašnjenjem na [email protected]

08.08.2018.                    Informativna radionica

22.08.2018.                    Informativna radionica

od 04.09.2018.               Ponovna dostava (podnošenje) projektnih prijedloga (od 9:00 h)

 

 

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr