Sagledavajući potrebe gospodarstava na području Osječko-baranjske županije, župan Ivan Anušić donio je odluku o ponovnom otvaranju niza javnih poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi čija je ukupna vrijednost 3.745.000 kuna.

Kako bi ublažili posljedice korona krize, Osječko-baranjska županija otvorila je privremeno zatvorene javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi 

Dio županijskih potpora za pomoć gospodarstvu zbog krize izazvane pojavom koronavirusa već su na snazi, a one su svake godine sve veće. Prvi puta na njih pravo imaju i oni koji se bave turizmom. Konkretno, samo mjere za suzbijanja krize izazvane pandemijom iznose 1,7 milijuna kuna“, rekao je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, na predstavljanju potpora poduzetnicima za ublažavanje posljedica poslovanja izazvanih koronavirusom, potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja za gospodarstvo te mjera pomoći turističkom sektoru kroz potpore OPG-ima koji pružaju uslugu smještaja.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Tatjana Roth predstavila je, pak, potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji pružaju uslugu smještaja za suzbijanje negativnih učinaka u poslovanju uzrokovanih korona virusom. Kako je navela, razlog njihova donošenja je činjenica da je turistički sektor među najugroženijim granama gospodarstva uslijed pandemije Covid-19 pa županija donosi mjere pomoći u obliku potpora OPG-ovima i domaćinstvima koji pružaju uslugu smještaja, kategoriji koja nije obuhvaćena mjerama iz državnog proračuna. Javni poziv bit će objavljen krajem srpnja.

Odluka o ponovnom otvaranju javnih poziva

Tako je, sagledavajući potrebe poljoprivrednih gospodarstava na području Županije, a s obzirom na izvršena ulaganja, kao i planirana, župan Anušić donio odluku o ponovnom otvaranju 14 javnih poziva za dodjelu potpora koje su usmjerene stvaranju pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanju konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske. Njihova ukupna vrijednost je 3.745.000 kuna. Ti su javni pozivi otvoreni do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2020. godine, odnosno za mjeru Potpora za očuvanje tradicije i kulturne baštine najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

O kojim se potporama radi?

Potpora mladim poljoprivrednicima

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

rgfv
Prijavite se na natječaj za modernizaciju proizvodnog procesa

Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode

Odobrava se u slučaju štete od elementarne nepogode kada nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a nastala je na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi.

Pojam elementarne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda.

Intenzitet potpore je do 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

v
Intenzitet potpore za kontrolu plodnosti tla je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija.

Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10 mjeseci.

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine praseta od registriranog uzgajivača s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, kontrole mesa na trihinelozu, klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju.

Intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara, a odnose se na umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje, a po jedinki ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviši iznos kojeg korisnik može ostvariti je:

  • u govedarskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna,
  • u svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna i
  • u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00 kuna.

Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu

Potpora se odobrava za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te upisane u središnji popis koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija. Korisnik je obvezan držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, elementarna nepogoda i slično).

Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava – tele nije prihvatljiv trošak.

Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik stariji od 18, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu do 10 junica.

Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka

Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka. Potpora iznosi:

  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna,
  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna i
  • za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna.

Potpora za dobrobit životinja

Potpora se odobrava korisniku koji u stočarskoj proizvodnji osigurava uvjete zaštite i dobrobiti životinja. Prihvatljivi troškovi su: troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode (nabava pojilica i ostale opreme u funkciji osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode), kontrole kvalitete hrane za ishranu stoke prevencije, kontrole i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanja prostornih uvjeta za prašenje krmača i nabave električnog pastira s potrebnom opremom.

vf
Uz potpore OBŽ nabavite domaće životinje na svom gospodarstvu

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi

Odobrava se za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju te proizvodnju voća i povrća.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda

Odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda

Dodjeljuje se za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području OBŽ.

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Potpora za uređenje ruralnog prostora

Odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi, drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

Više informacija možetedobitiu Upravnom odjelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, a detalje javnih poziva te obrasce potrebnih zahtjeva i izjava možete pronaći na internetskim stranicama Županije.

Osječko-baranjskoj županiji možete se obratiti na jedan od niže navedenih kontakata.

Izvor: agroklub.com