Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ”Zaželi” – Program zapošljavanja žena donijelo je Odluku o financiranju projekta “Korisno za zajednicu”, prijavitelja LAG-a ”Strossmayer”.

Vrijednost projekta je 2.523.659,37 kuna, a provoditi će se na području 5 Općina u sastavu LAG-a koje su ujedno i partneri na projektu: Općine Semeljci, Općine Viškovci, Općine Satnica Đakovačka, Općine Trnava i Općine Strizivojna.

Cilj projekta je promicanje zapošljavanja i aktiviranja žena u nepovoljnom položaju te prevencija rane institucionalizacije. Projektom će se zaposliti 15 žena starijih od 50 godina, najviše srednje stručne spreme sa područja navedenih Općina, koje će brinuti o 75 korisnika.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.