Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Vodič za korisnike za unos prigovora putem AGRONET-a.

Korisnici mjera ruralnog razvoja koji podnose ili su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava da iako nadogradnjom istog, krajem kolovoza 2017. godine, AGRONET sustav nudi opciju “Učitaj prigovor”, korisnici i dalje dostavljaju prigovore na akte koje donosi Agencija za plaćanja na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije odnosno natječaj za provedbu određene operacije.

Stoga ukoliko je pravilnikom ili natječajem za provedbu te mjere/podmjere/operacije propisano da se prigovor podnosi preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja, na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, korisnici su obvezni podnijeti prigovor na takav način i nisu obvezni učitati prigovor u AGRONET sustavu.

Spomenutom nadogradnjom AGRONET sustava omogućena je dostava prigovora putem AGRONET-a, za nove natječaje iz mjere 4:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – stočarstvo i peradarstvo (SO od 8.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – stočarstvo i peradarstvo (SO preko 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (SO od 6.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (SO preko 250.000 EUR)
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – za mikro, male i srednje korisnike
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – za velike korisnike.

 

Vodič možete preuzeti ovdje.