U Narodnim novinama, broj 68/2023, objavljen je Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. – Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 78.01., postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Strateškog plana i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Pravilnik možete naći na poveznici.

Izvor foto/tekst: www.apprrr.hr