Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni (privremeni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva. Natječaj je otvoren do 16. kolovoza 2018.

Prihvatljivi Prijavitelji:

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva- udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

Za komponentu 1

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za komponentu 2

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 700.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove

Specifični ciljevi:

Komponenta 1.

Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Komponenta 2.

Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti dostavljena elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu [email protected].

Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici predmetnog Poziva, najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima sukcesivno objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici sve do najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje;

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Izvor: strukturnifondovi.hr