Lokalna akcijska grupa ,,Strossmayer“ objavila je 14. listopada 2022. godine 5. Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 4.1.1. iz PRR RH.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 366.704,00 kn, a visina potpore po korisniku iznosi od najmanje 5.000 EUR do 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 31. listopada 2022. godine do 3. prosinca 2022. godine.

Informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

25. listopada 2022. godine (utorak) –   Općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci u prostorijama DVD Gašinci (Stjepana Radića 70, Gašinci) s početkom u 18:00 sati

26 listopada 2022.. godine (srijeda) – Đakovo, u prostorijama LAG-a ,,Strossmayer“ (zgrada DVD-a Đakovo, Splitska 21, Đakovo) s početkom u 18:00 sati

27. listopada 2022. godine (četvrtak) – Strizivojna, u prostorijama Općine Strizivojna (Ulica Braće Radića 172, Strizivojna ) s početkom u 18:00 sati

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

  1. IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. ,RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Skupština LAG-a ,,Strossmayer“ donijela je dana 17. svibnja 2023. godine Odluku o prvoj izmjeni 5. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1 ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ 2014.-2020.

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

na 3. stranici, pod točkom 1. Opće odredbe, u dijelu 1.1. Predmet, svrha u raspoloživa sredstva Natječaja dio iz teksta:

,, Raspoloživa sredstva: 366.704,56 HRK“ mijenja se i glasi:

,,Raspoloživa sredstva: 93.252,50 EUR“.

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

Tekst prve izmjene natječaja možete preuzeti u nastavku.

5. LAG natječaj

5. LAG natječaj – prva izmjena