U ponedjeljak, 4. veljače 2019. godine, Upravni odbor LAG-a ,,Strossmayer“ na svojoj 35. sjednici donio je Odluke o odabiru projekata za projektne prijave pristigle na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava LAG Natječaja za TO 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iznosi 446.712,00 kn, visina javne potpore po projektu je 111.678,00 kn.  Na LAG Natječaj je pristiglo šest projektnih prijava, od kojih su za četiri prijavitelja izdane Odluke o odabiru projekata dok su za dva prijavitelja izdane Odluke o odbijanju projekta.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Strossmayer“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG ,,Strossmayer“ čestita svima nositeljima projekata i želi im uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Konačna rang lista nalazi se na slijedećoj poveznici.