U četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, Upravni odbor LAG-a ,,Strossmayer“ na svojoj 48. sjednici donio je Odluke o odabiru projekata za projektne prijave pristigle na 3. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava 3. LAG Natječaja za TO 1.1.4. ,,Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iznosi 1.002.442,50 kn, a visina javne potpore po projektu je 111.382,50 kn.  Na 3. LAG Natječaj je pristiglo 15 projektnih prijava, od kojih su za 9 prijavitelja izdane Odluke o odabiru projekata dok su za 6 prijavitelja izdane Odluke o odbijanju projekta.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Strossmayer“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG ,,Strossmayer“ čestita svim nositeljima projekata!

Konačna rang lista nalazi se na slijedećoj poveznici