Zbog velikog broja upita od strane korisnika vezanih za prihvatljivost pojedinih ulaganja (kombinirani utovarivači, teleskopski utovarivači i traktori/radni strojevi) koji se u Republici Hrvatskoj po Pravilniku homologiraju kao traktori, obavještavamo sve korisnike operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš koji sukladno Prilogu 9. Natječaja,  imaju odobren trošak „nabavka kombiniranog utovarivača“, da će se kod provjere Zahtjeva za isplatu prihvatljivost troška ocjenjivati isključivo na temelju podataka iz prometne dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta izdanog od javnog tijela koje regulira navedene propise (tip, namjenu). Ako navedeni strojevi kod podnošenja Zahtjeva za isplatu budu svrstani u kategoriju traktora, tada se takvi troškovi neće moći isplatiti. Isto se odnosi i na sve ostale radne strojeve/traktore oko kojih postoje nedoumice u koju kategoriju pripadaju.