Koliko je potpore isplaćeno?

Do sada je poljoprivrednicima za proizvodnu 2016. godinu (kroz predujam, prvu i drugu ratu) isplaćeno više od 3 milijarde kuna, od ukupno predviđenih 3,3 milijarde kuna te za isplatu preostaje još oko 300 milijuna kuna. Naime, isplata za Mjeru 11 – Ekološki uzgoj i Mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene još nije započela, a  prema ranije objavljenom planu završit će do kraja svibnja.

Zašto neki poljoprivrednici nisu još dobili sve novce?

Veći dio izravne potpore je isplaćen, a u tijeku su još odobravanja kod manjeg broja korisnika koji se nalaze u dodatnim administrativnim kontrolama ili kontrolama na terenu, pa za sada nisu primili isplatu potpora na svoje račune. Tim korisnicima isplata će uslijediti sukladno rezultatima ovih dodatnih kontrola.

Zašto poljoprivrednici ne znaju koliko su novca dobili?

Poljoprivrednici još od veljače u AGRONET sustavu, uz svoje korisničko ime i lozinku mogu vidjeti informativni izračun za sve vrste potpore koje su im odobrene. Prikazani iznos uključuje predujam, prvu i drugu ratu. Isplaćeni iznos može se razlikovati od odobrenog za pojedine korisnike uslijed višegodišnjih sankcija, poreznog dugovanja, utvrđenih nesukladnosti i slično.

Isto tako, poljoprivrednici tu informaciju o odobrenim potporama i isplatama mogu dobiti i u podružnicama APPRRR-a u županijama te putem maila – [email protected] i info telefona 01/6002-742 ili 6002-743, uz predočenje matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Po završetku isplate, tijekom ljeta, Agencija za plaćanja će svakom poljoprivredniku, osobno na kućnu adresu poslatiobavijest o odobrenim i isplaćenim potporama.

Zašto poljoprivrednici ne znaju za koju su potporu dobili novac?

Isplate se obavljaju po vrsti potpora, od čega se većina isplaćuje iz EU i HR proračuna, stoga se poljoprivrednicima isplaćuje potpora u više navrata, odnosno u više isplata.

Imamo potporu za površine – osnovno, zeleno, preraspodijeljeno plaćanje, plaćanje za mlade poljoprivrednike te Mjeru 18, kao dodatno plaćanje za izravnu potporu, zatim proizvodno-vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, tov goveda, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmne proteinske usjeve i IAKS mjere ruralnog razvoja: Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 11 – Ekološki uzgoj i Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (od kojih svaka još ima i veći broj podmjera).

Najveći broj potpora plaća se iz dva EU fonda u nekoliko navrata (npr. zeleno plaćanje plaća se tri puta – predujam, prva rata i druga rata i to posebno HR i EU dio), što ukupno čini velik broj pojedinačnih isplata. Isti način isplata primjenjuje se u svim državama članicama EU, obzirom da sve imaju isti sustav potpora.

Zašto su neki poljoprivrednici dobili manje novca od očekivanog?

Oni korisnici koji su dobili manje iznose u odnosu na očekivane najvjerojatnije su imali porezni dug te im je izvršen prijeboj dugovanja ili je primijenjena neka druga vrsta korekcije, npr. višegodišnje sankcije koje Agencija za plaćanja obračunava temeljem rezultata kontrole isplata u prethodnoj godini

Koliko novca poljoprivrednik dobije po hektaru zemljišta?

Potpora se izračunava kompjuterskim softverom individualno za svakog pojedinačnog poljoprivrednika – prema vrijednosti prava za plaćanja svakog pojedinog korisnika potpore. Vrijednosti prava na plaćanja izračunata su za svakog poljoprivrednika sve do 2019. godine i taj se izračun može pogledati u AGRONET-u ili na zahtjev kontaktom u podružnicama APPRRR-a ili na [email protected]

Osnovni godišnji “paket po hektaru” čine Osnovno plaćanje i Zeleno plaćanje, a tome se treba pridodati i Preraspodijeljeno plaćanje za prvih 20 prihvatljivih hektara. Tu ne računamo dodatnu potporu ukoliko na toj zemlji raste voće, povrće, krmno bilje ili šećerna repa i ostale vrste potpora za koje se dobije dodatni novac po hekatru.

Primjera radi:

Poljoprivrednici s prosječnom nacionalnom vrijednosti prava na plaćanja (koja iznosi 138 eura) imaju otprilike ovakav izračun potpore:

Osnovno                    138eur*7,5=1.035kn
Zeleno                        96eur*7,5=720kn
Preraspodijeljeno        (9094kn/20ha) = 454kn
Ukupno =2.209 kn

Donosimo pregled do sada odobrene i isplaćene potpore prema Jedinstvenom zahtjevu za 2016.

ODOBRENO I ISPLAĆENO PREMA JEDINSTVENOM ZAHTJEVU 2016.
Vrsta potpore Postotak
Osnovno plaćanje 99%
Zeleno plaćanje 98%
Preraspodijeljeno plaćanje 99%
Plaćanje za mlade poljoprivrednike 78%
Proizvodno vezana plaćanja za krave u proizvodnji mlijeka 97%
Proizvodno vezana potpora za tov junadi 97%
Proizvodno vezana plaćanja za krave dojilje 95%
Proizvodno vezana plaćanja za ovce i koze 92%
Proizvodno vezana plaćanja za povrće 97%
Proizvodno vezana plaćanja za voće 98%
Proizvodno vezana plaćanja za šećernu repu 95%
Proizvodno vezana plaćanja za proteinske usjeve 94%
Maslinovo ulje 100%
Duhan 100%
Mliječne krave 98%
Rasplodne krmače 100%
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 0%
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 0%
Zatravnjivanje trajnih nasada 0%
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti 0%
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 0%
Pilot mjera za zaštitu leptira 0%
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 0%
Održavanje ekstenzivnih maslinika 0%
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja 1%
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode 0%
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda 0%
Plaćanja u gorsko planinskim područjima 73%
Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima 85%
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima 81%

Preuzeto s: www.ruralnirazvoj.hr