U Narodnim novinama br.92/16 objavljen je Pravilnik kojim se propisuju uvjeti i način za ostvarivanje prava na potporu u sektoru konjogojstva predviđenu Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje od 15. studenoga 2015. godine do 15. studenoga 2016. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključno sa 16. studenim 2016. godine na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u prilogu pravilnika uz koji se prilažu i dodatni dokumenti propisani pravilnikom. 

Pravilnikom predviđeni korisnici potpora u 2016. godini su:
a) vlasnici konja (muških i ženskih uzgojno valjanih grla),
b) uzgojne organizacije kojima je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koja vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u Središnji registar kopitara,
c) konjički klubovi, članovi Hrvatskog konjičkog saveza.           

Nacionalnim programom predviđena ukupna financijska sredstva za potporu u 2016. godini iznose 676.800,00 kuna.

Potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.