Danas, 23. srpnja 2021. godine na AGRONET-u, zaštićenoj aplikaciji Agencije za plaćanja objavljene su odluke za mjere potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Podsjećamo korisnike kako se radi o mjerama za koje su se prijave podnosile do 5. ožujka 2021. godine.

Mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 su sljedeće:

  • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele
  • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
  • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
  • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
  • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina     
  • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Molimo korisnike da putem svojih AGRONET sučelja preuzmu objavljene odluke. Odluke se nalaze u pregledniku AGRONET-a unutar POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA, pod karticom Nacionalne potporeu pregledniku Odluke za nacionalne mjere s datumom 30. lipnja 2021. godine.

Napominjemo korisnicima kako se odluke se dostavljaju putem AGRONET-a temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021).

Korisnici su obvezni preuzeti objavljenu Odluku najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja Odluke na AGRONET i objave ove obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

Dostava Odluke putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo Odluku.

Ako korisnik ne preuzme Odluku s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je Odluka postavljena na AGRONET.

Izvor: apprrr.hr