Temeljem članaka 52. i 52.a Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (”Narodne novine” br. 91/19 , 37/20, 31/21 i 134/21) čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja odobrava Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021. – 2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021. – 2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne ruralne mreže (u daljnjem tekstu: Mreža).

Informacije o aktivnostima članova (uključujući datum održavanja, izvješća, fotografije, prezentacije i sl.) financiranim po ovom Pozivu bit će objavljene i javno dostupne u svrhu doprinosa ostvarivanju ciljeva Mreže.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) u ovom Pozivu iznosi 2.580.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelj je član Mreže koji je prijavio članstvo u Mreži  zaključno sa 7. travnja 2022. u 23:59:59 sati, te ima aktivan korisnički račun. Detaljni uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Pozivu. Poziv možete pronaći ovdje.

Prijave na Poziv se mogu podnositi od 15. travnja 2022. u 12 sati do 15. svibnja 2022. u 12 sati. 

Prijavu prijavitelj popunjava elektroničkim putem kroz korisnički račun na mrežnoj stranici Mreže (clanstvo.mrr.hr) te ju nakon ispisa vlastoručno potpiše, stavi žig (ukoliko je primjenjivo) te uz prateću propisanu dokumentaciju dostavi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu, prijava na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže. 

Prijave koje neće sadržavati svu Pozivom propisanu dokumentaciju neće biti uzete u obradu, već će po zaprimanju biti odbijene. 

Poziv NRM za 2022.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr