U 2019. godini biti će nekoliko izmjena u IAKS mjerama ruralnog razvoja te vas o njima želimo izvijestiti. Izmjene se odnose na obveze korisnika i iznose potpore. Do izmjena je došlo u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, mjeri 11 Ekološki uzgoj i mjeri 14 Dobrobit životinja.

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

U mjeri 10, podmjeri 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, u svih 16 tipova operacija promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada dodane su dvije nove obveze:
– održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje i
– područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja.
Osim toga, za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 356,92 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, uvodi se nova obveza:
– na površini od 1 ha potrebno je postaviti barem jednu nastambu za solitarne pčele.
I za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 450 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uvedena je nova pasmina svinja – Banijska šara.
Za tip operacije 10.1.9. izmijenjeni su iznosi potpore za sve pasmine kako je navedeno u tablici:

Korisnici mjere 10, tipa operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mogu podnijeti zahtjev i za mjeru 14 Dobrobit životinja.

Kod operacijeNaziv operacije Iznos €/UG
M10.1.9.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Buša
397, 33


Istarsko govedo
445,08


Slavonsko srijemski podolac
430,14

Crna slavonska svinja
267,69

Turopoljska svinja
289,03


Banijska šara svinja
269,34


Istarska ovca
170,15


Creska ovca
233,06

Krčka ovca
228,85

Paška ovca
219,51


Dubrovačka ruda
264,25


Lička pramenka
250,43


Dalmatinska pramenka
224,71


Cigaja
209,16

Rapska ovca
258,02


Hrvatska šarena koza
228,66


Hrvatska bijela koza
216,62


Istarska koza
212,58


Zagorski puran
371,11


Kokoš hrvatica
370,76


Hrvatski hladnokrvnjak
396,32


Hrvatski posavac
404,98


Međimurski konj
502,04


Lipicanac
387,11


Istarski magarac
304,97


Primorsko dinarski magarac
230,95


Sjeverno jadranski magarac
275,97

Mjera 11  Ekološki uzgoj

U mjeri 11, podmjeri 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

Mjera 14  Dobrobit životinja

U mjeri 14, tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ dodaje se novi zahtjev „Obogaćivanje ležišta“ za sve kategorije svinja.

U mjeri 14 također se uvode dva nova tipa operacije:

1. 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu
2. 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Uvjeti za ostvarenje potpore, područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za dva nova tipa operacije detaljno su navedeni u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr