Radno mjesto

Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 19.12.2016.

Natječaj vrijedi do: 30.12.2016.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:
Predmet: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
VODITELJ/VODITELJICA LAG-a STROSSMAYER

Poslodavac:
Lokalna akcijska grupa “Strossmayer”
Trg dr.Franje Tuđmana 4
31400 Đakovo

E-mail: [email protected]
Web stranica: lag-strossmayer.hr
OIB: 17280713448
Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta
Mobitel: 0958527289
Telefon: 031856310

Podaci o radnom mjestu:
Naziv radnog mjesta: Voditelj/ Voditeljica Lag-a
Opis poslova: Sukladno Statutu
Razina obrazovanja: VSS
Obrazovni program: Društveni smjer

Potrebna znanja i vještine:
Strani jezici: Engleski jezik
Razina razumjevanja B2, govor B2, pisanje B2
Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS office
Stručni ispit i druga znanja:Iskustvo rada na projektima
Vozački ispit: B kategorija
Radno iskustvo: Najmanje 1 godina

Vrsta zaposlenja: Upražnjeni poslovi
Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad
Naknada za prijevoz: Djelomična
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:
Natječaj vrijedi od 19.12.2016. do 30.12.2016.
Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu: na e-mail : [email protected]
ili poštom
Lag Strossmayer
Trg dr.F.Tuđmana 4,
31400 Đakovo
uz naznaku “Za natječaj – NE OTVARATI”

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
-životopis
-presliku diplome o stečenom akademskom zvanju
-dokaz o položenom stručnom ispitu
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
-elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana
objave
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(uvjerenje ne starije od 3 mjeseca).
– preslika osobne iskaznice

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežnih stanica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja u zakonskom roku.
Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Semeljci, 19.prosinca 2016.

Poslodavac

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ‘STROSSMAYER’

Kontakt:

  • pismena zamolba: LAG “Strossmayer”, Trg dr.F.Tuđmana 4, Đakovo

  • e-mailom: [email protected]