Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Splitska 21

31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: www.lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 10. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA

Opis poslova: Voditelj/voditeljica projekta ,,Vrijeme je za društvo“. Samostalno komuniciranje sa ostalim zaposlenicima te korisnicima projekta, upravljanje korištenjem financijskih sredstava, materijala i opreme, koordinacija i kontrola provedbe projekta, rad sa korisnicima projekta, praćenje i usklađivanje procesa i aktivnosti unutar sustava upravljanja projektom, organiziranje, izvještavanje i komuniciranje s partnerima, sudjelovanje u svim fazama provedbe projekta, planiranja, izvještavanja i nadziranja cjelokupne provedbe projekta.

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Uvjeti radnog mjesta:

Mjesto rada: LEVANJSKA VAROŠ, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada:

  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi: od 27.1.2021. do  3.2.2021.

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
-životopis,
-presliku dokumenta o završenom školovanju,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice ),
-elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a ( e-radna knjižica ), ne stariji od dana objave natječaja,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ( uvjerenje ne starije od 3 mjeseca ),
-preslika osobne iskaznice. 

Pisana zamolba na adresu:

e-mail:  [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

              Splitska 21

              31400 Đakovo

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.