Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Splitska 21

31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Voditelj/Voditeljica projekta ”Zaželi” – program zapošljavanja žena

Opis poslova: -samostalno komuniciranje sa zaposlenicima i korisnicima projekta, upravljanje korištenjem financijskih sredstava, materijala i opreme, koordinacija i kontrola rada zaposlenih žena, obilazak krajnjih korisnika, praćenje i usklađivanje procesa i aktivnosti unutar sustava upravljanja projektom, organiziranje, izvještavanje i komuniciranje s partnerima, sudjelovanje u svim fazama provedbe projekta, planiranja izvještavanja i nadziranja cjelokupne provedbe projekta.

Razina obrazovanja: VSS, VSŠ

Obrazovni program: Društveni smjer

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik

Razina razumijevanja B2, govor B2, pisanje B2

Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS Office

Vozački ispit: B kategorija

Radno iskustvo: 1 godina

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Naknada za prijevoz: Djelomično

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 21.02.2019. do 28.02.2019.

Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

              Splitska 21

              31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome o stečenom akademskom zvanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)
  • preslika osobne iskaznice
  • odgovarajući dokaz o iskustvu rada na projektima ili vlastoručno potpisana izjava o iskustvu rada na projektima
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će obaviješteni putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Đakovo, 21. veljače 2019.