Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Telefon: 031/810-095

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Suradnik/suradnica LAG-a

Opis poslova: administrativni poslovi, poslovi kompletiranja i ažuriranja dokumentacije, pomoć u izradi , kompletiranju i praćenju projekata

Razina obrazovanja: SSS ,VŠS , VSS

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja: Osnove poznavanje rada na računalu, MS office

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme javni radovi

Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 10.04.2017. do 18.04.2017.

Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

              Trg dr. Franje Tuđmana 4

              31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

  • preslika osobne iskaznice