Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Ima

Natječaj vrijedi od: 23.09.2022.

Natječaj vrijedi do: 30.09.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:

Stručni suradnik/ca za opće i administrativne poslove, obavljanje administrativno tehničkih i uredskih poslova LAG-a.

Vrsta zaposlenja: na određeno

Mjesto rada: na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Obrazovni program: Ekonomija

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik – razina razumijevanja: B2; govor B2, pisanje B2

Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS Office

Druga znanja i vještine: Iskustvo rada na projektima

Vozački ispit: B kategorija

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– presliku diplome o stečenom akademskom zvanju

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

– elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

– preslika osobne iskaznice

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ‘STROSSMAYER’

Kontakt:

  • pisana zamolba: LAG STROSSMAYER, SPLITSKA 21,31400 ĐAKOVO
  • e-mailom: [email protected]