Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Telefon: 031/810-095

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik LAG-a

Opis poslova: Sukladno Statutu

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska; fakultet, akademija, magisterij

Obrazovni program: Ekonomija

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik

Razina razumijevanja B2, govor B2, pisanje B2

Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS office

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad

Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 28.11.2017. do 05.12.2017.

Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj Stručno osposobljavanje – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenom akademskom zvanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)
  • preslika osobne iskaznice

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju/razgovoru u četvrtak, 07. prosinca 2017. godine u uredu LAG-a “Strossmayer”.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Đakovo, 28. studeni 2017.