Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Telefon: 031/810-095

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik LAG-a

Opis poslova: Sukladno Statutu

Razina obrazovanja: VSS

Obrazovni program: Ekonomija

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik

Razina razumijevanja B2, govor B2, pisanje B2

Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS office

Stručni ispit i druga znanja: Iskustvo rada na projektima, položen Državni stručni ispit

Vozački ispit: B kategorija

Radno iskustvo: Najmanje 1 godina

Vrsta zaposlenja: Upražnjeni poslovi

Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 31.03.2017. do 07.04.2017.

Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

              Trg dr. Franje Tuđmana 4

              31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis

  • presliku diplome o stečenom akademskom zvanju

  • dokaz o položenom stručnom ispitu

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)

  • preslika osobne iskaznice

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Đakovo, 30. ožujka 2017.

PDF natječaja možete preuzeti  OVDJE.