STRUČNI/A SURADNIK/ICA

Radno mjesto

Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: Djelomično


Natječaj vrijedi od: 15.1.2020.


Natječaj vrijedi do: 22.1.2020.


Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije: PREDMET: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK LAG-a STROSSMAYER

Poslodavac:
Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“
Splitska 21
31400 Đakovo

e-mail: [email protected]

Web stranica: lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 10. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Podaci o radnom mjestu:
Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik LAG-a
Opis poslova: Sukladno Statutu
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska; fakultet, akademija, magisterij
Obrazovni program: Ekonomija

Potrebna znanja i vještine:
Strani jezici: Engleski jezik
Razina razumijevanja B2, govor B2, pisanje B2
Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS office
Druga znanja i vještine: Iskustvo rada na projektima
Vozački ispit: B kategorija
Radno iskustvo: Najmanje 1 godina

Vrsta zaposlenja: Na određeno-zamjena
Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad
Naknada za prijevoz: Djelomična naknada
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:
Natječaj vrijedi od 15.01.2020. do 22.01.2020.
Broj traženih radnika: 1

Pisana zamolba na adresu:
e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“
              Splitska 21
              31400 Đakovo
Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • < >presliku diplome o stečenom akademskom zvanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)
  • preslika osobne iskaznice

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.Kontakt: