Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Splitska 21

31400 Đakovo

e-mail:[email protected]

Web stranica: www.lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Djelatnost: Sukladno članku 9. Statuta

Mobitel: 091/593-8756

Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama

Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, – pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, – pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, – pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji,posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.) – pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: Nije važno

Vrsta zaposlenja:  Na određeno, zamjena

Uvjeti radnog mjesta:

Mjesto rada (naselje):Općina Satnica Đakovačka

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 27.06.2019 do 04.07.2019.

Broj traženih radnika: 1

Osobni dolazak na adresu: Splitska 21, 31400 Đakovo

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

              Splitska 21

              31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolbu za posao, 

– preslika osobne iskaznice,

– preslika dokaza o završenoj školi, potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog natječaja), – dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje.

Uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:

 – žene starije od 50 godina,

– žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja,

 – azilantice,

– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,

– liječene ovisnice,

 -povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,

– pripadnice romske nacionalne manjine,

– beskućnice.

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Đakovo, 27.06.2019.