LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „STROSSMAYER“ raspisuje NATJEČAJ za javne radove – Mjera „Mladi za EU“- 8 izvršitelja

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika na projektima zasniva se preko javnih radova, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci.

Stručni uvjeti:
•završena srednja škola 4 godine,
•viša ili prvostupanjska
•fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Ostali uvjeti:
•prijavljen na HZZ-u
•razvijene organizacijske sposobnosti
•razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
•sposobnost samostalnog i timskog rada
•komunikativnost, motiviranost i predanost radu
•vozačka dozvola „B“ kategorije

Natječaj provodi LAG „STROSSMAYER“.

Opis radnog mjesta:
•sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
•koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
•sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
•istraživanje potreba LAG područja,
•administrativni poslovi,
•sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja
•obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Grad Đakovo, Općina Drenje, Općina Levanjska Varoš, Općina Satnica Đakovačka, Općina Semeljci, Općina Strizivojna, Općina Trnava i Općina Viškovci.

Osobe će obavljati javne radove prema mjestu prebivališta.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
•zamolbu

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 08.06. do 16.06.2016. godine.
Prijave se dostavljaju poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „STROSSMAYER“, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci s naznakom „Prijava na natječaj – Javni radovi -Mladi za EU“, ili putem e-mail adrese: [email protected].
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a, web stranicama LAG – a „STROSSMAYER“.