Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nastoji se potaknuti konkurentnost poljoprivrede, uspostaviti održivo upravljanje prirodnim resursima te osigurati uravnotežen razvoj ruralnih područja. U najavi su natječaji Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za Mjeru 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ i to:

  • Podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“, tip operacije 2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti,

  • Podmjeru 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, tip operacije 4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Bespovratnim sredstvima financirat će se projekti koji uključuju ulaganja u hotele, tradicijske obrte, turizam, izradu suvenira i slična ulaganja.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/vise-od-milijardu-i-pol-kuna-osigurano-za-razvoj-ruralnog-turizma