Nakon provedenog ciklusa predavanja i radionica za upoznavanje stanovnika područja LAG-a „STROSSMAYER“ u naših osam jedinica lokalne samouprave ( Đakovo, Drenje, Levanjska Varoš,Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci) sa osnovama LEADER programa i provedbi Mjere LEADER ( Podmjera 19.2,19.3,19.4) nastavljamo sa aktivnostima na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Strossmayer kroz organiziranje tematskih radionica za izradu LRS.

Na radionicama će se provoditi osnovna analiza resursa LAG-a „STROSSMAYER“, predstavljanje mjera ruralnog razvoja koje će biti moguće financirati u okviru Podmjere 19.2, planiranje aktivnosti, mjera, tipova operacija i strateških ciljeva LAG-a „STROSSMAYER“ za planirano razdoblje provedbe Programa ruralnog razvoja u RH od 2014.-2020.godine. S polaznici radionica će se proći i sve stavke obrasca za prijavu projektnih ideja koje će ući u bazu projektnih ideja LAG-a „STROSSMAYER“. Radionice su otvorene za javnost i svi građani s područja LAG-a „STROSSMAYER“ mogu sudjelovati na ovim radionicama. Obrasce za prijavu projektnih ideja možete preuzeti ovdje: . https://lag-strossmayer.hr/wp-content/uploads/2016/04/Obrazac-za-prikupljanje-projektnih-ideja.docx

VIŠKOVCI: 04.05.2016. srijeda – Sportsko kulturni centar Općine Viškovci u 18:00 h

SATNICA ĐAKOVAČKA: 04.05.2016. srijeda – Vijećnica Općine Satnica Đakovačka u 20:00 h

STRIZIVOJNA: 06.05.2016. petak – Vijećnica Općine Strizivojna u 18:00 h

SEMELJCI: 06.05.2016. petak –  Vijećnica Općine Semeljci u 20:00 h

Tematske radionice za Đakovo, Drenje, Levanjsku Varoš i Trnavu najavit ćemo do 06.05.2016., a održavat će se u razdoblju od 09.- 18.05.2016.godine. Pratite naše aktivnosti na izradi LRS posebno za događanja koja se održavaju na području vaših jedinica lokalne samouprave, a o svemu se informirajte na našim web stranicama .