inistarstvo poljoprivrede uspostavilo je Nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta u svjetlu poticanja ulaska što većeg broja hrvatskih proizvođača koji će ispunjavati propisane zahtjeve kako bi upravo takvi proizvodi dodane vrijednosti našli svoju nišu kako na hrvatskom tako i na zahtjevnom jedinstvenom europskom tržištu. Riječ je o dobrovoljnom nacionalnom sustavu kvalitete koji je osmišljen upravo kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima.

Tako će putem jedinstvene oznake na poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji nose znak „Dokazana kvaliteta“ – Hrvatska potrošač biti informiran da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti, provjerene kvalitete odnosno da je Republika Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden i/ili prerađen.

Prednost ovog sustava, u odnosu na ostale, je osim dokazane sljedivosti kroz cijeli postupak proizvodnje i/ili prerade, upravo viša kvaliteta proizvoda, a koju je prije stavljanja na tržište provjerilo ovlašteno delegirano tijelo. Kako bismo olakšali ulazak proizvođača u nacionalni sustav isti je uspostavljen na način da troškovi certificiranja proizvođača budu prihvatljivi za financiranje kroz Mjeru 3 Programa ruralnog razvoja, a ista nudi mogućnost i potpore za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača.

Ministarstvo poljoprivrede priznalo je tri oznake:

„Dokazana kvaliteta“ za voće – podnositelj zahtjeva je Hrvatska voćarska zajednica

„Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja – podnositelj zahtjeva je Udruga za znanost o peradi

„Dokazana kvaliteta“ za povrće – podnositelj zahtjeva je Zajednica udruga hrvatskih povrćara

Kako postati korisnik oznake „Dokazana kvaliteta” ?

U cilju lakše primjene samog postupka i informiranja o prednostima koje ovaj sustav pruža proizvođačima, a potrošačima olakšalo kupnju te približilo značenje i prednosti koje donosi znak na hrani koju kupuju, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je niz vodiča, letaka, brošura o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ koje možete pronaći na poveznici Dokazana kvaliteta.