Nacionalna zaklada je raspisala Poziv za iskaz interesa za inicijalnu suradnju u području provođenja suradnje na razmjeni znanja i iskustava. Prijave će se zaprimati kontinuirano a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine. Visina financijske podrške: do 40.000,00 kn.

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom na razmjeni znanja i iskustavasastoji se od dva dijela i to:

  1. RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA KROZ suradnju na Euro-Mediteranu u okviru zajedničkihprograma s Nacionalnim mrežama organizacija civilnoga društva u 42 zemlje uključene u ZakladuAnna Lindh (KEEP A)
  2. RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA KROZ suradnju organiziranoga civilnoga društva u okviru priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (KEEP B)

* Cjelokupna dokumentacija dostupna je OVDJE. http://odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/nacionalna-zaklada-raspisala-poziv-za-iskaz-interesa-za-suradnju-na-razmjeni-znanja-i-iskustava-keep