Nacionalna zaklada danas je raspisala četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i jedan natječaj za financiranje projekata.

(a) Natječaji za dodjelu institucionalnih podrški raspisani su za:

  • udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije – podnatječaja);
  • udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije – podnatječaja);
  • udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije – podnatječaja);
  • udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije – podnatječaja).

(b) Natječaj “Društveni kapital zajednice” namijenjen je udrugama koje djeluju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala, razvoj aktivnog građanstva i osnaživanje lokalnih potencijala.

Više: Priopćenje za javnost

 

Cjelokupna dokumentacija za:

(a) natječaje za dodjelu institucionalnih podrški:

  • udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj dostupna je na:

        https://zaklada.civilnodrustvo.hr/dem

        www.financijskepodrske.hr

  • udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

        https://zaklada.civilnodrustvo.hr/osi

        www.financijskepodrske.hr

  • udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

        https://zaklada.civilnodrustvo.hr/branitelji

        www.financijskepodrske.hr

  • udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

        https://zaklada.civilnodrustvo.hr/prvi_put

        www.financijskepodrske.hr

(b) natječaj “Društveni kapital zajednice” dostupna je na:

        https://zaklada.civilnodrustvo.hr/dkz

        www.financijskepodrske.hr