Zbog velike zainteresiranosti poljoprivrednika i šumoposjednika za razvoj i modernizaciju poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju alokacije u okviru mjera 4, 6 i 8 Programa ruralnog razvoja RH za ukupno 360,6 milijuna kuna. 
Razlog ovom povećanju su dobro pripremljeni projekti koji su zadovoljili uvjete natječaja, a za koje je početna alokacija bila nedostatna. Dodatna sredstva preusmjerena su iz korisnicima manje zanimljivih mjera Programa, pritom vodeći računa da se ne narušavaju prioriteti i fokus područja koja su zadana na razini Europske unije.

„Kako bi sva raspoloživa sredstva iz ovog financijskog razdoblja Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., stavili u funkciju razvoja proizvodnje  naših poljoprivrednika, mikro, malih i velikih gospodarstava te šumoposjednika i udruga usmjerenih na zaštitu okoliša i prirode, donijeli smo odluku o povećanju financijskih sredstava za završene natječaje. Smatram važnim da dobro pripremljeni projekti budu financirani što prije, da ne čekaju buduće natječaje, nove prijave i slično“izjavila je ministrica Vučković te dodala„Želja nam je iskoristiti javna sredstva za ruralni razvoj kako bi se usmjerila povećana privatna ulaganja u osnovne i primijenjene istraživačke aktivnosti, uveli novi proizvodi, tehnologija i rješenja te olakšala suradnja između manjih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i kupaca u proizvodnji, preradi i stavljanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište, sve u skladu s ciljevima strateške vizije poljoprivrede koju smo predstavili prošli tjedan.“

POVEĆANJE ALOKACIJE PO OPERACIJAMA:

6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 130,3 milijuna kuna više

  • financirat će se ukupno 4.250 projekata sa 474,3 mil.kn

Svrha natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenju članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu te ostvarivanju dovoljno prihoda za dostojanstven život te ostanak na ruralnom području.
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. To uključuje: OPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva  – ukupno 96 milijuna kuna više

  •  Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru voća i povrća – 36 milijuna kuna više

ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima

  •  Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 36 milijuna kuna više

ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima

  •  Velikim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 24 milijuna kuna više

ukupno 104 milijuna kuna potpore projektima
 Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima.

4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ – 34 milijuna kuna više

  • ukupno 134 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” – 70 milijuna kuna više

  • ukupno 100 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. 
Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH; udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode; druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ – 30,3 milijuna kuna više

  • ukupno 100,3 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.
Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. 

Tablica 1. Ukupno povećanje alokacija za sve tipove operacija i očekivani broj korisnika

NatječajPočetna alokacija natječaja (kn)Povećanje alokacije (kn)Nova alokacija
4.1.1 SiP MMS120.000.000,0036.000.000,00156.000.000,00
4.1.1 SiP Veliki80.000.000,0024.000.000,00104.000.000,00
4.1.1 ViP MMS120.000.000,0036.000.000,00156.000.000,00
4.1.2100.000.000,0034.000.000,00134.000.000,00
6.3.1344.000.000,00130.300.000,00474.300.000,00
8.5.230.000.000,0070.000.000,00100.000.000,00
8.6.170.000.000,0030.300.000,00100.300.000,00

Izvor: poljoprivreda.gov.hr