Javni natječaj „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“namijenjen je udrugama za zaštitu prava potrošača (u daljnjem tekstu: udruge), a Natječajem se planira dodijeliti financijska podrška projektima udrugama koji doprinose boljoj informiranosti i edukaciji građana Republike Hrvatske u području digitalizacije i održive potrošnje, s pripadajućim temama.

Tekst natječaja s cjelokupnom dokumentacijom objavljen je na linku: https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/100078

Predmetnim Natječajem dodijelit će se financijska podrška u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kuna, a raspodijelit će se po projektu od najmanje 60.000,00 kuna do najviše 126.000,00 kuna za inovativne i održive projekte s ciljem daljnjeg razvoja udruga u 2019. godini. Planirano trajanje Natječaja je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora o dodjeli financijske podrške. U okviru ovog Natječaja udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u obveznom partnerstvu s predstavnicima sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola.

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama, koje djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, koje su u svom djelovanju neovisne o trgovcima, a sukladno odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača, te koje zadovoljavaju taksativno navedene uvjete natječaja.

Sve zainteresirane udruge koje ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje prijedloge projekata na propisanim obrascima. Prijave na javni natječaj podrazumijeva internetsku prijavu koja se obavlja putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za prijavu na Natječaj je zaključno do 30. rujna 2019.

Kako bi se udrugama omogućila što kvalitetnija priprema i prijava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je dana 12. lipnja 2019. godine organiziralo sastanak s udrugama s ciljem predstavljanja javnog natječaja „Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“.

Nadalje, u razdoblju od 17. lipnja do 17. srpnja 2019. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provelo je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o  Nacrtu uputa za prijavitelje na Javni natječaj “Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske” tijekom kojega je pristigao jedan komentar udruge za zaštitu prava potrošača.

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva organiziralo dana 12. srpnja 2019. informiranje i edukaciju udruga u sklopu koje je Natječaj pojašnjen, a stručnjaci iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva su predstavili i pojasnili elektronički način prijave na predmetni Javni natječaj putem portala www.financijskepodrske.hr .