Završena je provedba i isplaćena cjelokupna potpora za još jedan projekt odobren putem 3. Natječaja LAG-a ,,Strossmayer“ za tip operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan tipu operacije 6.3.1. PRR RH, iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ožujku 2022. godine isplatila je cjelokupan iznos potpore od 111.382,50 kn (kunska protuvrijednosti 15.000 EUR) za projekt prijavljen na 3. LAG Natječaj naziva ,,Unaprjeđenje i modernizacija OPG-a“ nositelja projekta OPG Fabric Tomislav.

OPG Fabric Tomislav je registriran i započeo je s radom u kolovozu 2018. godine kao mladi poljoprivrednik proizvodeći osnovne ratarske kulture kao što su pšenica i kukuruz na površini od 4,56 ha. Odmah nakon završene strukovne kvalifikacije za poljoprivrednog tehničara postaje nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Fabric Tomislav. Kao mladi poljoprivrednik početnik nije posjedovao vlastitu mehanizaciju, a poljoprivredna zemljišta koja je obrađivao bila su u zakupu.

Ostvarenim sredstvima potpore putem LAG Natječaja za OPG Fabric Tomislava realizirana je kupnja poljoprivrednog zemljišta i kupnja nove poljoprivredne opreme, odnosno malčera. Pomoću ostvarene potpore putem LAG Natječaja Tomislav je ostvario svoju želju kupovine vlastitog zemljišta koju kao običan radnik u poljoprivredi nije bio u mogućnosti realizirati. Osigurao si je budućnost u smislu opstanka OPG-a na području LAG-a „Strossmayer“ te obradom zemljišta načelima dobre poljoprivredne prakse održati će kvalitetu i plodnost tla za svoje i buduće naraštaje.