U srpnju 2022. godine završena je provedba i isplaćena cjelokupna potpora za još jedan projekt odobren putem 2. Natječaja LAG-a ,,Strossmayer“ za tip operacije 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. sukladan tipu operacije 7.4.1. PRR RH.

LAG Strossmayer je 25. kolovoza 2020. godine donio Odluku o odabiru nositelju projekta Općini Levanjska Varoš za projekt „Izgradnja i opremanje javne građevine kapele na mjesnom groblju Milinac“ te dodijelio iznos od 296.500,00 kn potpore. Nakon podnošenja 1. dijela Zahtjeva za potporu od strane LAG-a ,,Strossmayer“ projekt je odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Provedbom ovog projekta podigli su komunalni standarda na području Općine, te su omogućili stanovnicima mjesta Milinac dostojan ispraćaj pokojnika.